Sales representative
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 

1.ขายสินค้า (อุปกรณ์เครื่องเขียน)ตามเป้าหมายที่ฝ่ายขายกำหนดไว้


2.สามารถสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาต่างๆของลูกค้าได้


3.ดูแลฐานลูกค้าเก่า และติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ

 


คุณสมบัติ

 
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี ในสายงานด้านค้าปลีกจะพิจารณาเป็นพิเศษ (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
• มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
• สามารถใช้ Microsoft Office, Internet, E-mail ได้ดี
ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หมวดหมู่

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิขธิ์ © 2018 Maprangsoft | Tel: 085-3123946 E-mail: maprangsoft@gmail.com