ธุรการลักษณะงาน

1.อยู่ในส่วนการประสานงานทั่วไปในออฟฟิศ เอกสารการจัดการ

2.ดูแลและควบคุมการติดต่อประสานงาน

3.ติดต่อประสานงานแต่ละสาขา ในเครือของบริษัท

วันและเวลาปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันเสาร์

10:00-19:00น.

คุณสมบัติ

1.วุฒิการศึกษา ม.3 ม.6 ปวส ปวช หรือเทียบเท่า

2.อายุระหว่าง17-28ปี

3.มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

4.มีความอดทนต่อการทำงาน

5.มีทัศนะคติที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

6.ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

สวัสดิการเพิ่มเติม

1.เบี้ยขยัน

2.โบนัสรายเดือน

3.สวัสดิการท่องเที่ยว

4.อื่นๆ


ตำแหน่งงานที่น่าสนใจ

หมวดหมู่

บทความที่น่าสนใจ

สงวนลิขสิขธิ์ © 2018 Maprangsoft | Tel: 085-3123946 E-mail: maprangsoft@gmail.com